Co to jest ISD?

Inteligentna Sieć Domowa (ISD), określana również mianem „smart home” lub „inteligentnego domu”, to nowoczesne systemy zarządzania energią elektryczną w domach i mieszkaniach, dzięki którym można zwiększyć efektywność wykorzystania energii obniżając swoje rachunki za prąd i wpływając na poprawę stanu środowiska, a przy okazji poprawić komfort życia.

Systemy ISD mogą obejmować swoim zasięgiem całe gospodarstwo domowe, zarządzając zużyciem energii przez podłączone do niej odbiorniki, np. sprzęt RTV i AGD, oświetlenie, ogrzewanie, czy klimatyzacja. System współpracuje z posiadanymi przez mieszkańców urządzeniami i odbiornikami - nie ma konieczności ich wymiany. Takie rozwiązanie pozwala na sterowanie, nadzór i efektywne zarządzanie zużyciem energii w gospodarstwie domowym. Dodatkowym atutem Inteligentnych Sieci Domowych jest możliwość zdalnego sterowania z poziomu Internetu poprzez aplikacje na urządzenia mobilne.

Co można zyskać, korzystając z ISD?

  1. Oszczędności w opłatach za energię elektryczną wynikające z efektywniejszego wykorzystania posiadanych odbiorników
  2. Informacje na temat urządzeń, które zużywają najwięcej prądu – ISD pozwala na identyfikację zużycia poszczególnych urządzeń, dzięki czemu można sprawdzić, które z nich generują najwyższe koszty lub które działają w sposób niepoprawny.
  3. Bezpieczeństwo i wygodę – dzięki ISD można zdalnie sterować podłączonymi odbiornikami elektrycznymi.

ISD w Projekcie

Uczestnicy projektu mają możliwość darmowego przetestowania najnowszych technologii ISD w swoich domach i mieszkaniach przez okres 18 miesięcy. W ramach projektu uczestnicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi urządzeń ISD i panelu sterowania. Organizator zapewnia uczestnikom projektu instrukcję obsługi urządzeń, a także niezbędne wsparcie techniczne w trakcie trwania projektu. Po zakończeniu projektu Uczestnicy będą mieli możliwość nieodpłatnego nabycia testowanych urządzeń.