Wielostrefowe Programy Cenowe - sposób na tańszą energię

Jak obniżyć rachunki za energię? To pytanie nigdy nie traci na aktualności. Oczekiwania odbiorców i zapotrzebowanie na energię wciąż rosną, a firmy energetyczne szukają nowoczesnych rozwiązań. Dziś, większość z nas płaci stałą stawkę za energię elektryczną, niezależnie od czasu jej użytkowania. Jak obniżyć koszty? Wystarczy „przełączyć” się na świadomy sposób korzystania z energii, czyli korzystać z energii wtedy, gdy jest ona najtańsza. Podobnie jak uczestnicy projektu ENERGA Living Lab, którzy testują nowoczesne, wielostrefowe Programy Cenowe.

Zmienna stawka, oszczędność dla domowego budżetu

Wielostrefowe Programy Cenowe zawierają różne stawki za energię w zależności od pory dnia, dnia tygodnia czy pory roku. Uczestnicy projektu ENERGA Living Lab są zachęcani do unikania używania najbardziej energochłonnych urządzeń, wtedy, gdy energia jest najdroższa i korzystania z nich w okresach z niższymi stawkami. Co to oznacza w praktyce? Dostosowując zużycie energii do Programów Cenowych, Uczestnicy projektu mogą zaoszczędzić na rachunkach za energię.

Oszczędność nawet do 10%. Możliwe?

Testowanie Programów Cenowych w ramach ENERGA Living Lab potrwa 18 miesięcy, począwszy od kwietnia 2015 roku. W tym czasie Uczestnicy są rozliczani tak, jak dotychczas - na podstawie aktualnie obowiązującej ceny za energię. W tym samym czasie prowadzone jest rozliczenie kosztów energii elektrycznej według zmiennych stawek ujętych w Programie Cenowym. W przypadku, gdy rozliczenie oparte na testowanym Programie Cenowym będzie niższe niż wyznaczone dla aktualnej taryfy, Uczestnicy otrzymają różnicę opłat wynikające z poczynionych oszczędności. Przewidujemy, że najbardziej aktywnie korzystający z Programów Cenowych, będą w stanie zaoszczędzić do 10% na rachunkach za energię.