Pierwsze w Polsce laboratorium energii

Living Lab Gdynia jest pierwszym wnaszym krajulaboratorium nowoczesnej energetyki, tworzonym przez i dla mieszkańców. Odbiorcy energii elektrycznej w Gdyni testują pilotażowe rozwiązania do zarządzania energią w swoich gospodarstwach domowych. W rzeczywistych warunkach oceniają, jak proponowane innowacje sprawdzają się na co dzień.

Living Lab tworzy 300 gospodarstw domowych z Gdyni, których mieszkańcyod drugiego kwartału 2015 r. testują nowe rozwiązania cenowe i usługi, które pomagają im korzystać z energii elektrycznej w świadomy sposób.Kontrolę nad rachunkami, bieżącym zużyciem i planowaniem zużycia energii ułatwiają im wielostrefowe Programy Cenowe, oferujące zmienne stawki za energię w ciągu doby oraz innowacyjne usługi, m.in.:

  • Personalizowane raporty z informacją zwrotną o zużyciu energii
  • Narzędzia wizualizujące dane o zużyciu i kosztach energii elektrycznej
  • Technologia ISD (Inteligentna Sieć Domowa) - innowacyjny system zarządzania energią elektryczną w domach.

Instrument finansowy LIFE+

Działania prowadzone są w ramach projektu „ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE +, który dedykowany jest inicjatywom wspierającym nowe rozwiązania służące poprawie środowiska naturalnego.

Cele i rezultaty projektu

Głównym celem projektu ENERGA Living Lab jest poprawa jakości środowiska (redukcja emisji CO2) w wyniku optymalizacji zarządzania energią w domach uczestników - wyniki projektu zostaną wykorzystane w innych miastach europejskich.

Uczestnicy laboratorium będą mieć wpływ na popularyzację narzędzi do zarządzania energią elektryczną i korzyści płynących z ich zastosowania – zaszczepiając ideę wśród swoich znajomych i rodziny.

Powołanie laboratorium daje nam szansę na zademonstrowanie pełni możliwości Inteligentnej Sieci Domowej jako narzędzia do efektywnego korzystania z energii elektrycznej.

Działania

Faza testowania rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. i potrwa 18 miesięcy.

W czasie trwania testów uczestnicy regularnie otrzymują wskazówki oraz materiały informacyjne, które pomagają im wypracowywać nowe - optymalne dla nich i dla środowiska - sposoby korzystania z energii elektrycznej. Uczestnicy otrzymują niezbędne wsparcie techniczne od organizatora, a ich postępy i wrażenia są na bieżąco dokumentowane za pomocą wywiadów oraz ankiet.

Po zakończeniu projektu realizator opracuje raporty podsumowujące jego wyniki oraz raport techniczny dotyczący brzegowych charakterystyk sieci elektroenergetycznych umożliwiających efektywne wdrożenie systemu Inteligentnej Sieci Domowej.