Materiały edukacyjne
Broszura edukacyjna

O tym kim jest prosument, czym są taryfy wielostrefowe, jakie możliwości daje system Inteligentnej Sieci Domowej oraz dlaczego to wszystko ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.