Linki

Strony internetowe, na których znajdziesz więcej informacji na temat Programu LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz projektów powiązanych tematycznie z ENERGA Living Lab.


logo Wydział Środowiska Komisji Europejskiej

log Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

log Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA”

Projekt mający na celu stworzenie Inteligentnej Sieci Energetycznej na terenie Torunia i sąsiadujących gmin.


log Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
“OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach”

Projektu mający na celu rozwój i demonstrację praktycznych narzędzi do projektowania i doboru małoskalowych OZE w gospodarstwach rolnych w postaci kompleksowego systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych dla rolników.