Jared Veldheer Jersey  e-livinglab

Pierwsze laboratorium energetyki

ENERGA LIVING LAB to pierwsze w Polsce laboratorium energetyczne tworzone przez i dla mieszkańców. To innowacyjny projekt badawczy, którego uczestnicy testują nowe technologie i nowoczesne produkty energetyczne w swoich domach.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy gospodarstwa domowe z Gdyni, których mieszkańcy testują nowe rozwiązania cenowe i narzędzia wspierające zarządzanie energią elektryczną: wielostrefowe Programy Cenowe, raporty o zużyciu energii elektrycznej, innowacyjny system Inteligentnej Sieci Domowej oraz urządzenie pozwalające na pomiar całkowitego zużycia energii elektrycznej i narzędzie on-line pomagające w doborze optymalnej dla danego gospodarstwa taryfy.

ene-ll-ikony_na_strone-S-4
ene-ll-ikony_na_strone-S-3
ene-ll-ikony_na_strone-S-2
ene-ll-ikony_na_strone-1
ELL_box1-2
ELL_box2-2
ELL_box3_v2
ELL_box4-2

 

Metodyka Living Lab

 

Instrument LIFE+

Działania w projekcie prowadzone są w oparciu o nowatorską metodykę Living Lab – żywego laboratorium – w której rozwiązania dedykowane użytkownikom energii elektrycznej są rozwijane w środowisku rzeczywistego zastosowania. Oznacza to, że nowe technologie czy produkty testowane są przez użytkowników końcowych w ich gospodarstwach domowych, w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia zakładającego weryfikację w laboratoriach. Dzieląc się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i obserwacjami na temat testowanych narzędzi i technologii, uczestnicy projektu mają bezpośredni wpływ na ich rozwój.

Projekt „ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE +, który dedykowany jest inicjatywom wspierającym nowe rozwiązania służące poprawie środowiska naturalnego. Jest to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

energa_220x70
life_220x78
nfosigw_220x78
gdynia
Eli Harold Authentic Jersey