Jared Veldheer Jersey  e-livinglab » PROJEKT

 

Pierwsze w Polsce laboratorium energii

Living Lab Gdynia jest pierwszym w naszym kraju laboratorium nowoczesnej energetyki, tworzonym przez i dla mieszkańców. Odbiorcy energii elektrycznej w Gdyni testują pilotażowe rozwiązania do zarządzania energią w swoich gospodarstwach domowych. W rzeczywistych warunkach oceniają, jak proponowane innowacje sprawdzają się na co dzień.

 W I edycji Living Lab tworzyło 300 gospodarstw domowych z Gdyni, których mieszkańcy  testowali nowe rozwiązania cenowe oraz usługi, które pomagały im korzystać z energii elektrycznej w świadomy sposób. 

Faza testowania rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. i trwała 18 miesięcy.

W czasie trwania testów uczestnicy regularnie otrzymywali wskazówki oraz materiały informacyjne, które pomagały im wypracowywać nowe - optymalne dla nich i dla środowiska - sposoby korzystania z energii elektrycznej. Uczestnicy otrzymali niezbędne wsparcie techniczne od organizatora, a ich postępy i wrażenia były na bieżąco dokumentowane za pomocą wywiadów oraz ankiet.

Kontrolę nad rachunkami, bieżącym zużyciem i planowaniem zużycia energii ułatwiały im wielostrefowe Programy Cenowe, oferujące zmienne stawki za energię w ciągu doby oraz innowacyjne usługi, m.in.:

  • Personalizowane raporty z informacją zwrotną o zużyciu energii
  • Narzędzia wizualizujące dane o zużyciu i kosztach energii elektrycznej
  • Technologia ISD (Inteligentna Sieć Domowa) - innowacyjny system zarządzania energią elektryczną w domach.

Po zakończeniu I edycji projektu realizator opracował raport podsumowujący jego wyniki oraz raport techniczny dotyczący brzegowych charakterystyk sieci elektroenergetycznych umożliwiających efektywne wdrożenie systemu Inteligentnej Sieci Domowej. Dzięki Projektowi zaoszczędzono 93,3 MWh energii elektrycznej oraz 83 tony CO2.

Cele i rezultaty projektu

Głównym celem projektu ENERGA Living Lab jest poprawa jakości środowiska (redukcja emisji CO2) w wyniku optymalizacji zarządzania energią w domach uczestników - wyniki projektu zostaną wykorzystane w innych miastach europejskich.

Uczestnicy laboratorium mają wpływ na popularyzację narzędzi do zarządzania energią elektryczną i korzyści płynących z ich zastosowania – zaszczepiając ideę wśród swoich znajomych i rodziny.

 

 

Kolejna edycja Projektu

W październiku 2017 roku ruszyła kolejna edycja innowacyjnego projektu Energa Living Lab. Czas trwania edycji był krótszy od poprzedniego i wyniósł 4 miesiące, tzn. trwał do końca stycznia 2018 roku. Tym razem 43 gospodarsta domowe w Gdyni miały okazję przetestować dwa nowatorskie produkty pozwalające na większą oszczędność energii elektrycznej:

  • Urządzenie pozwalające na pomiar całkowitego zużycia energii,
  • Narzędzie online, którego zadaniem będzie pomoc w doborze najkorzystniejszej taryfy za energię elektryczną.

 

Na potrzeby Projektu stworzono także nowoczesną aplikację, która ułatwiła zarządzanie energią oraz testowanie produktów. Do obsługi aplikacji każdy z uczestników otrzymał dedykowany, bezpłatny tablet.

W tej edycji Projekt przybrał nieco inną formułę – uczestnicy zostali podzieleni na rywalizujące ze sobą drużyny oraz walczyli o nagrody. Każdy z uczestników wyznaczał sobie indywidualny cel oszczędnościowy.

We wrześniu i październiku odbyły się warsztaty, na których każdy z uczestników poznał mechanizm działania drugiej edycji Projektu. Był to również czas na zadawanie wszelkich pytań, wyjaśnienie wątpliwości. Wszystkie zasady udziału w projekcie zostały szczegółowo omówione. W trakcie trwania edycji uczestnicy byli wspierani wskazówkami i poradami dotyczącymi optymalizacji zużycia.

Poprzez udział w projekcie uczestnicy mieli okazję nauczyć się jeszcze większego gospodarowania energią elektryczną, co bezpośrednio wpłynęło na  większą redukcję CO2 na obszarze projektu.

 Instrument finansowy LIFE+

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE +, który dedykowany jest inicjatywom wspierającym nowe rozwiązania służące poprawie środowiska naturalnego.

 

 

Eli Harold Authentic Jersey