Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Pierwsze laboratorium energetyki

ENERGA LIVING LAB to pierwsze w Polsce laboratorium energetyczne tworzone przez i dla mieszkańców. To innowacyjny projekt badawczy, którego uczestnicy - począwszy od kwietnia 2015 r. - testują nowe technologie i nowoczesne produkty energetyczne w swoich domach.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 300 gospodarstw domowych z Gdyni, których mieszkańcy testują nowe rozwiązania cenowe i narzędzia wspierające zarządzanie energią elektryczną: wielostrefowe Programy Cenowe, raporty o zużyciu energii elektrycznej oraz innowacyjny system Inteligentnej Sieci Domowej.

ELL_box1-2
ELL_box2-2
ELL_box3_v2
ELL_box4-2

 

Metodyka Living Lab

 

Instrument LIFE+

Działania w projekcie prowadzone są w oparciu o nowatorską metodykę Living Lab – żywego laboratorium – w której rozwiązania dedykowane użytkownikom energii elektrycznej są rozwijane w środowisku rzeczywistego zastosowania. Oznacza to, że nowe technologie czy produkty testowane są przez użytkowników końcowych w ich gospodarstwach domowych, w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia zakładającego weryfikację w laboratoriach. Dzieląc się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i obserwacjami na temat testowanych narzędzi i technologii, uczestnicy projektu mają bezpośredni wpływ na ich rozwój.

Projekt „ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE +, który dedykowany jest inicjatywom wspierającym nowe rozwiązania służące poprawie środowiska naturalnego. Jest to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

life_220x78
nfosigw_220x78
gdynia